Sofia Konstantopoulou – Emi Livaniou Zisiopoulou, HuffPost Greece