Το Infowoman.gr, χορηγός επικοινωνίας των βραβείων, παρουσιάζει το GIWA Committee.